Skolprojektet Främmande arter i Västra Götalands län fortsätter 2020 - 2023!

Välkommen till hemsidan för skolprojektet Främmande arter i Västra Götalands län.
Projketet startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever på grund- och gymnasieskolor kring problemet med främmande och invasiva arter i havet. I projektet får eleverna arbeta tillsammans med forskare som studerar främmande arter när de gör egna undersökningar i fält. Forskarna som deltar i projektet får hjälp av elever och lärare att tidigt upptäcka om det dyker upp nya arter längs västkusten

Under 2020 har skolprojektet fått nya medel beviljade för att fortsätta driva och utveckla projektet fram till 2023.

 

Nyaarter.se är projektets hemsida som du kan använda för att lära dig mer om främmande arter, vilka arter vi letar efter och och de undersökningsmetoder vi använder. Hemsidan är främst anpassad för att användas på mobiltelefoner och fungerar också som en första inrapporteringsfunktion när du genomför dina fältundersökningar. 

Totalt ingår 13 grundskolor och en gymnasieskola med ca 50 lärare och nästan 1600 elever i projektet tillsammans med forskare och personal på Havets Framtidsverkstad, 8-fjordar, Sportfiskarna Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium.
Följande skolor deltar i projektet: Stenungskolan, Ekenäs, Jörlanda och Stora Höga från Stenungsund. Ängås, Varekil och Henån från Orust, Ytterbyskolan, Marstrand, Diseröd och Kärna skolor från Kungälv, Kållekärrs skola och Rönnängs skola på Tjörn samt Uddevalla gymnasieskola.

Främmande arter
Havet och dess livsformer utsätts för många olika hot som ofta skapas av oss människor. Nedskräpning, överfiske, klimatförändringar och havsförsurning är några av dessa hot. Ett stort problemen skapas när djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare. När nya arter kommer till ett område kan de tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området.

En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv.

Att arter flyttar på sig till nya områden är naturligt och något som sker över hela jorden. Med tiden blir de nya arterna en del av det nya ekosystemet den har kommit till. Men när vi människor hjälper till att flytta på arter över jorden så går dessa förflyttningar mycket fortare än när de sker naturligt och det nya ekosystemet och arterna som lever där hinner inte utvecklas tillsammans med den nya arten.

Vi männsikor flyttar antingen medvetet eller omedvetet på arter över jorden. Ibland vill vi plantera in en ny art i ett område där arten inte har funnits tidigare. Detta gör vi till exempel för att vi vill kunna jaga eller fiska de nya arterna. Ibland flyttar vi på arter utan att vi vet om det eller att vi vill det. Arter kan följa med på båtars utsida eller inuti båtarnas vattentankar. När båten kommer till en ny hamn och släpper ut vattnet från tankarna kan arterna komma ut i den nya hamnen och sprida sig därifrån.

Många forskare studerar hur arter sprids till nya havsområden och hur vi kan göra för att undvika att de blir ett problem. I skolprojektet får du som deltar lära dig mer om problemet med invasiva arter och du får också hjälpa forskarna att leta efter flera olika främmande arter.

Logga in
Skapa nytt konto