Fältundersökning 31 maj 2017 - Svanesund

2017-05-31
Fiskare: 
Ängåsskolan
Typ: 
Undersökningsplats
Fångst: 
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
9 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling