Fältundersökning 29 maj 2017 - Marstrand

2017-05-29
Fiskare: 
Marstrandsskola
Typ: 
Undersökningsplats
Fångst: 
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
7 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
7 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
10 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling