Fältundersökning 24 maj 2017 - Getskär

2017-05-24
Fiskare: 
Stora Höga skola
Typ: 
Undersökningsplats
Fångst: 
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
9 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
9 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
11 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
7 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling