Fältundersökning 23 maj 2017 - Stenungsunds kommunhus

2017-05-23
Fiskare: 
Stenungskolan
Typ: 
Undersökningsplats
Fångst: 
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling