Fältundersökning 22 maj Svanvik

2017-05-22
Fiskare: 
Varekils skola
Typ: 
Undersökningsplats
Undersökningsplats: 
Svanvik 20170522
Fångst: 
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
2 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
5 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
12 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
16 ex Japanskt jätteostron, Hona, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
14 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling