Fältundersökning 1a juni 2017 - Stenungsund

2017-06-01
Fiskare: 
Stenungskolan
Typ: 
Undersökningsplats
Fångst: 
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
3 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
1 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
7 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling