Fältundersökning 1 juni 2017 - Jörlanda

2017-06-01
Fiskare: 
Jörlandaskolan
Typ: 
Undersökningsplats
Fångst: 
11 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
13 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
14 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
13 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
12 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
17 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
7 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
6 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
10 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling