Svanvik 20170522

2017-05-22
På fältundersökningen den 22 maj hängde vi ut fyra påväxtpaneler på flytbrygga i Svanvik. Djupet var ca 2 m. Eleverna delades in i fyra grupper som alla provade på att fiska med spö, fiska krabbor med burar, hänga ut påväxtpaneler och göra insamlingar av japanska jätteostron. Insamlingen skedde med undersökningsrutor som beskrivs i instruktionerna. Rutorna var 0,5X0,5 meter. inrapporterade antal är för 0,25m2 och detta får multipliceras med 4 för att få antal per kvadratmeter.

Svanvik 235, 472 95 Varekil, Sverige

Västra Götalands län