Knutens badplats,Tjörn.

2018-07-28
Undersökningsplatsen avser badplatsen vid Knuten på Tjörn i närheten av Skåpesund.

Knutens badplats

Västra Götalands län