Ellös strand - 20170522

2017-05-22
På fältundersökningen den 22 maj gjorde vi inventeringar av japanska jätteostron på Ellös strand. Fyra grupper räknade ostron i undersökningsrutor (0,5x0,5m).

Skäretvägen 8G, 474 31 Ellös, Sverige

Västra Götalands län