Ellös hamn - påväxtpaneler 20170522

2017-05-22
På fältundersökningen den 22 maj 2017 hängde vi ut fyra st påväxtpaneler i Ellös hamn. En panel hängde vi på skolans sjöbod, två på bryggan längst ut och en på bryggan närmast efter sjöboden.

Skandiavägen 26, 474 31 Ellös, Sverige

Västra Götalands län