Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till oss som ingår i projektet.

 

För generella frågor. skolbokningar mm under hösten 2018 kontakta:
Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium
Björn Källström, vetenskaplig kontaktperson i projektet.
bjorn.kallstrom@gmbl.se
 

Stenungsunds kommun/8-fjordar
http://www.8fjordar.se
Niclas Åberg, projketledare: niclas.aberg@stenungsund.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, InfoWest
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
Anna Dimming, marinbiolog: anna.dimming@lansstyrelsen.se

Havets Framtidsverkstad
www.havetsframtidsverkstad.se
Hans Hällman, projektkoordinator: hans.hallman@havetsframtidsverkstad.se

Göteborgs Universitet
Instututionen för Marina vetenskaper
www.marine.gu.se

Matz Berggren, forskar på invasiva krabbor.
matz.berggren@marine.gu.se
Läs mer om Matz forskning här.

Göteborgs Universitet
Instututionen för Biologi och Miljövetenskap

www.bioenv.gu.se
Leon Green, doktorand som studerar Svartmunnad smörbult
leon.green@bioenv.gu.se 
Läs mer om Leon´s forskning här.

Chalmers Tekniska Högskola
Avdelningen Maritim Miljö och energisystem

Länk
Lena Granhag, forskar om invasiva arter som sprids med båtar.
lena.granhag@chalmers.se 
Läs mer om Lena´s forskning här.