Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till oss som ingår i projektet.

Stenungsunds kommun/8-fjordar
http://www.8fjordar.se
Niclas Åberg, projketledare: niclas.aberg@stenungsund.se
Sara Ejvegård, kommunikatör: sara.ejvegard@stenungsund.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland
Beatrice Alenius, marinbiolog: beatrice.alenius@lansstyrelsen.se

Havets Framtidsverkstad
www.havetsframtidsverkstad.se
Hans Hällman, projektkoordinator: hans.hallman@havetsframtidsverkstad.se

Göteborgs Universitet
Instututionen för Marina vetenskaper
www.marine.gu.se
Åsa Strand, forskar på Japanska jätteostron.
asa.strand@marine.gu.se
Läs mer om Åsa´s forskning här.

Matz Berggren, forskar på invasiva krabbor.
matz.berggren@marine.gu.se
Läs mer om Matz forskning här.

Göteborgs Universitet
Instututionen för Biologi och Miljövetenskap

www.bioenv.gu.se
Leon Green, doktorand som studerar Svartmunnad smörbult
leon.green@bioenv.gu.se 
Läs mer om Leon´s forskning här.

Chalmers Tekniska Högskola
Avdelningen Maritim Miljö och energisystem

Länk
Lena Granhag, forskar om invasiva arter som sprids med båtar.
lena.granhag@chalmers.se 
Läs mer om Lena´s forskning här.

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium
www.gmbl.se
Björn Källström, vetenskaplig kontaktperson i projektet.
bjorn.kallstrom@gmbl.se