Kontakt

 

För generella frågor. skolbokningar mm under våren 2019 kontakta:
Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium

Björn Källström, vetenskaplig kontaktperson i projektet.
bjorn.kallstrom@gmbl.se
www.gmbl.se

Stenungsunds kommun/8-fjordar 
www.8fjordar.se
Niclas Åberg, projektledare: niclas.aberg@stenungsund.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland
Beatrice Alenius, marinbiolog: beatrice.alenius@lansstyrelsen.se

Göteborgs Universitet
Instututionen för Marina vetenskaper
www.marine.gu.se
Matz Berggren, forskar på invasiva kräftdjur.
matz.berggren@marine.gu.se
Läs mer om Matz forskning här.

Göteborgs Universitet
Instututionen för Biologi och Miljövetenskap
www.bioenv.gu.se
Leon Green, doktorand som studerar Svartmunnad smörbult
leon.green@bioenv.gu.se 
Läs mer om Leon´s forskning här.

Chalmers Tekniska Högskola
Avdelningen Maritim Miljö och energisystem
Lena Granhag, forskar om invasiva arter som sprids med båtar.
lena.granhag@chalmers.se 
Läs mer om Lena´s forskning här.

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium
www.gmbl.se
Björn Källström, vetenskaplig kontaktperson i projektet.
bjorn.kallstrom@gmbl.se

 

 

Logga in
Skapa nytt konto