Välkommen till Nya Arter 2018!

SPÖKRÄKOR HITTADE I SVANESUND!
Vid en av vårens två lärarfortbildningar gjordes spännande fynd i Svanessund. På rep som hängde från bryggan hittades flertaler spökräkor. Även om fynden ännu ej har bekräftats så det finns stora chanser att det är arten luden spökräka (Caprella mutica) som hittades. Luden spökräka är en av de främmande arter som vi letar efter i skolprojektet. Läs mer om lärarafortbildningarna i Projektloggen och om luden spökräka i Artinformationen.

Nya Arter är skolprojektet där elever och lärare både lär sig mer om främmande arter och hjälper forskarna att leta efter dem i havet.

Forskarna som undersöker hur nya arter kommer till den svenska kusten behöver din hjälp med att leta efter några av dessa arter. I skolprojketet får du lära dig mer om främmande arter och du får hjälpa forskarna att leta efter dem.

Nyaarter.se är hemsidan som används i ett projektet som är finansierat av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenungsunds kommun är projektägare och projektet leds av Projekt 8-fjordar.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om havet och dess miljö hos elever i mellan och högstadieskolor från Kungälv, Stenungsund och Orust kommuner. Lärare och elever får träffa forskare och lära sig mer om invasiva arter och sedan använda kunskapen för att hjälpa forskarna att leta efter några olika arter som kan dyka upp som på den svenska västkusten.

Totalt ingår 13 skolor med ca 50 lärare och 1500 elever i projektet tillsammans med marinbiologiska forskare, projektledare, kommunikatör och projektkoordinator.

Följande skolor deltar i projektet: Stenungskolan, Ekenäs, Jörlanda och Stora Höga från Stenungsund. Ängås, Varekil och Henån från Orust, Ytterbyskolan, Marstrand, Diseröd och Kärna skolor från Kungälv. Från och med 2018 är även Kållekärrs skola och Rönnängs skola på Tjörn också med i projektet.

Förutom att eleverna kommer att lära sig mycket om miljön i närområdet ska de också sprida kunskapen vidare genom att presentera resultaten av projektet i Nordstan under Västerhavsveckan den 5-13 augusti. Lärarna och eleverna har en viktig roll i att bidra till ökad kunskapsspridning om främmande arter på västkusten och hur man rapporterar in när man hittar en  ny art. Att allmänheten rapporterar in sina observationer gör att utbredning och spridning av arter blir lättare att bedöma. Nya arter upptäcks snabbare och förhoppningsvis kan åtgärder sättas in i tid.

Logga in
Skapa nytt konto

Fynd

”Här ser du alla inrapporterade fynd. Vill du bara se dina egna fynd går du till sidan: Min sida.

2018-09-13

Båtevik, Tjörn - Båtevik, Tjörn , Västra Götalands län
 • 45 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
Rapportör: artadmin

2018-10-01

Nya Varvet - Nya Varvet , Västra Götalands län
 • 20 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
Rapportör: artadmin
Nya Varvet - Nya Varvet , Västra Götalands län
 • 50 ex Svartmunnad smörbult, Obestämd, Fiske med krok
Rapportör: artadmin

2018-07-27

Gonionemus vertens - Knutens badplats , Västra Götalands län
 • 20 ex Gonionemus vertens , Obestämd, Insamling
Rapportör: artadmin

2018-05-24

24 maj 2018 4ABC - Näs mossväg 19, 444 96 Ödsmål, Sverige , Västra Götalands län
 • 8 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
 • 0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
 • 0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
 • 4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
 • 4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
 • 4 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
 • 0 ex Japanskt jätteostron, Obestämd, Insamling
Rapportör: sara.lowenadler@stenungsund.se

2017-07-10

Blåskrabba från privatperson
 • 1 ex Blåskrabba, Hane, Annat
Rapportör: artadmin

2017-07-26

Penselkrabba från Instön
 • 1 ex Penselhårskrabba, Hane, Annat
Rapportör: artadmin

2017-09-19

2017-09-20

Sidor